LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
601 Juozas Didika 1900 Varėnos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
602 Jurgis Didjurgis Raseinių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
603 Didzbardis Marijampolės nužudytas 1948 Lietuva nužudytas
604 Didžiariekis 1927 Kupiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
605 Juozapas Didziulevičius 1903 Alytaus nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
606 Juozapas Didžiulevičius 1903 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
607 Jonas Didžiulis 1898 Panevėžio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
608 Kostas Didžiulis 1900 Molėtų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
609 Didžvardis Rokiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
610 Antanas Dielninkaitis 1893 Kelmės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
611 Vincentas Dieninis 1909 Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
612 Jonas Digrys 1910 Raseinių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
613 Jonas Dijokas 1915 Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
614 Feliksas Dikšas Pakruojo nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
615 Klemas Dikšas Joniškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
616 Kostas Dikšas Joniškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
617 Stasys Dikšas Ignalinos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
618 Izidorius Dilys 1910 Biržų nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
619 Leonas Dimbelis 1912 Ignalinos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
620 Marijonas Dimbelis 1924 Ignalinos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
621 Petras Dimbelis Ignalinos nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
622 Zofija Dimienė 1913 Skuodo nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
623 Stasys Dimša 1925 Trakų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
624 Jurgis Dirgėla 1931 Klaipėdos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
625 Dirmeikienė Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
626 Bronius Dirmeikis Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
627 Kostas Dirmeikis Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
628 Dirmeikis Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
629 Dirmeikis Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
630 Dirmeikis Kelmės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
631 Albertas Dirsė 1929 Varėnos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
632 Bronius Dirsė 1906 Alytaus nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
633 Juozas Diškevičius 1913 Alytaus nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
634 Dobelienė Radviliškio nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
635 Dobelis Radviliškio nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
636 Benediktas Dobrovolskis Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
637 Kasparas Dobrovolskis Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
638 Justas Dočkus 1925 nužudytas 1950 Lietuva nužudytas
639 Janas Doliva 1903 Panevėžio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
640 Vincas Domeika 1907 Rokiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
641 Adolfas Dominauskas Pakruojo nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
642 Aloyzas Dominauskas Pakruojo nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
643 Stasys Dominauskas Pakruojo nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
644 Joana Dominauskienė Pakruojo nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
645 Jonas Domkus 1921 Akmenės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
646 Jonas Doneris 1888 Šakių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
647 Antanas Dorniakas 1898 Šalčininkų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
648 Dovidėnas Rokiškio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
649 Stefanija Dovydaitienė 1897 Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
650 Algirdas Dovydaitis 1927 Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas