LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
501 Danutė Aleksejūnaitė 1937 Molėtų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
502 Janina Aleksejūnaitė 1941 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr. grįžo
503 Birutė Aleksejūnaitė 1928 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
504 Algis Aleksejūnas 1945 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr. grįžo
505 Jonas Aleksejūnas 1891 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr.
506 Petras Aleksejūnas 1943 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr. grįžo
507 Janas Aleksevičius 1912 suėmimas Maskvos sr.
508 Bronė Aleksiejienė 1909 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
509 Zofija Aleksiejienė 1924 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
510 Ignas Aleksiejūnas 1915 Molėtų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr.
511 Marytė Aleksiejūnienė 1921 suėmimas 1945 Lietuva
512 Jonas Aleksiejus 1925 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
513 Petras Aleksiejus 1925 Rokiškio suėmimas 1945 Archangelsko sr.
514 Stanislovas Aleksiejus 1936 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
515 Akvilė Aleksiejūtė 1914 Kauno tremtis 1941
516 Marijona Aleksiejūtė 1937 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
517 Bronislava Aleksiejuvienė 1908 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
518 Elena Aleksienė 1908 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
519 Salomėja Aleksienė 1902 Marijampolės tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
520 Česlova Aleksienė 1925 Vilkaviškio suėmimas 1946 Lietuva
521 Frančiška Aleksiuk 1871 Šalčininkų tremtis 1951 Tomsko sr.
522 Adamas Aleksiukas 1905 suėmimas Ukraina
523 Juzefas Aleksiukas 1933 Šalčininkų tremtis 1951 Tomsko sr.
524 Viktoras Aleksiukas 1898 Šalčininkų tremtis 1951 Tomsko sr.
525 Julija Aleksiun 1897 Trakų suėmimas 1945 Lietuva
526 Henrikas Aleksiūnas 1928 Trakų suėmimas 1945 Komija
527 Justas Aleksiūnas 1907 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
528 Juzefas Aleksiūnas 1929 Trakų suėmimas 1945 Lietuva
529 Stanislovas Aleksiūnas 1902 Anykščių suėmimas 1948 Maskvos sr.
530 Stepas Aleksiūnas 1912 Pasvalio suėmimas 1944 Lietuva
531 Šimas Alekšiūnas 1925 Alytaus suėmimas 1945 Komija
532 Vytautas Alekšiūnas 1929 Alytaus suėmimas 1945 Komija
533 Juozas Aleksiūnas 1904 Kauno suėmimas 1946 Kazachija
534 Marijona Aleksiūnienė 1921 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva
535 Zuzana Aleksiūnienė 1895 Ukmergės tremtis 1945 Permės sr.
536 Antanas Aleksonis 1920 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva
537 Andrius Aleksynas 1891 Kauno suėmimas 1945 Komija
538 Justinas Kęstutis Aleksynas 1931 Kauno suėmimas 1951 Sverdlovsko sr.
539 Petras Aleksynas 1892 Marijampolės tremtis 1949 Irkutsko sr.
540 Ona Aleksynienė 1882 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
541 Marija Aleksynienė-Aleksandravičienė 1900 Kauno tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
542 Rafaelė Aleliūnaitė 1942 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
543 Marija Aleliūnaitė 1914 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. grįžo
544 Jonas Aleliūnas 1896 Panevėžio suėmimas 1948 Lietuva
545 Juozas Aleliūnas 1928 Panevėžio suėmimas 1948 Lietuva
546 Kazys Aleliūnas 1947 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. grįžo
547 Lionginas Aleliūnas 1919 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. grįžo
548 Petras Aleliūnas 1945 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. grįžo
549 Petras Aleliūnas 1907 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. grįžo
550 Marija Aleliūnienė 1905 Panevėžio represuotas 1941