LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
501 Janina Aleksejūnaitė 1941 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr. grįžo
502 Birutė Aleksejūnaitė 1928 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
503 Algis Aleksejūnas 1945 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr. grįžo
504 Jonas Aleksejūnas 1891 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr.
505 Petras Aleksejūnas 1943 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr. grįžo
506 Janas Aleksevičius 1912 suėmimas Maskvos sr.
507 Bronė Aleksiejienė 1909 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
508 Zofija Aleksiejienė 1924 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
509 Ignas Aleksiejūnas 1915 Molėtų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr.
510 Marytė Aleksiejūnienė 1921 suėmimas 1945 Lietuva
511 Jonas Aleksiejus 1925 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
512 Petras Aleksiejus 1925 Rokiškio suėmimas 1945 Archangelsko sr.
513 Stanislovas Aleksiejus 1936 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
514 Akvilė Aleksiejūtė 1914 Kauno tremtis 1941
515 Marijona Aleksiejūtė 1937 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
516 Bronislava Aleksiejuvienė 1908 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
517 Elena Aleksienė 1908 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
518 Salomėja Aleksienė 1902 Marijampolės tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
519 Česlova Aleksienė 1925 Vilkaviškio suėmimas 1946 Lietuva
520 Frančiška Aleksiuk 1871 Šalčininkų tremtis 1951 Tomsko sr.
521 Adamas Aleksiukas 1905 suėmimas Ukraina
522 Juzefas Aleksiukas 1933 Šalčininkų tremtis 1951 Tomsko sr.
523 Viktoras Aleksiukas 1898 Šalčininkų tremtis 1951 Tomsko sr.
524 Julija Aleksiun 1897 Trakų suėmimas 1945 Lietuva
525 Henrikas Aleksiūnas 1928 Trakų suėmimas 1945 Komija
526 Justas Aleksiūnas 1907 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
527 Juzefas Aleksiūnas 1929 Trakų suėmimas 1945 Lietuva
528 Stanislovas Aleksiūnas 1902 Anykščių suėmimas 1948 Maskvos sr.
529 Stepas Aleksiūnas 1912 Pasvalio suėmimas 1944 Lietuva
530 Šimas Alekšiūnas 1925 Alytaus suėmimas 1945 Komija
531 Vytautas Alekšiūnas 1929 Alytaus suėmimas 1945 Komija
532 Juozas Aleksiūnas 1904 Kauno suėmimas 1946 Kazachija
533 Marijona Aleksiūnienė 1921 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva
534 Zuzana Aleksiūnienė 1895 Ukmergės tremtis 1945 Permės sr.
535 Antanas Aleksonis 1920 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva
536 Andrius Aleksynas 1891 Kauno suėmimas 1945 Komija
537 Justinas Kęstutis Aleksynas 1931 Kauno suėmimas 1951 Sverdlovsko sr.
538 Petras Aleksynas 1892 Marijampolės tremtis 1949 Irkutsko sr.
539 Ona Aleksynienė 1882 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
540 Marija Aleksynienė-Aleksandravičienė 1900 Kauno tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
541 Rafaelė Aleliūnaitė 1942 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
542 Marija Aleliūnaitė 1914 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. grįžo
543 Jonas Aleliūnas 1896 Panevėžio suėmimas 1948 Lietuva
544 Juozas Aleliūnas 1928 Panevėžio suėmimas 1948 Lietuva
545 Kazys Aleliūnas 1947 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. grįžo
546 Lionginas Aleliūnas 1919 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. grįžo
547 Petras Aleliūnas 1945 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. grįžo
548 Petras Aleliūnas 1907 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. grįžo
549 Marija Aleliūnienė 1905 Panevėžio represuotas 1941
550 Aleksejus Alenas suėmimas 1941 Kalugos sr.