LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
301 Leonas Aidukas 1928 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
302 Petras Aidukas 1902 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
303 Vacys Aidukas 1921 Marijampolės suėmimas 1946 Lietuva
304 Vytautas Aidukas 1910 Kupiškio suėmimas 1947 Lietuva
305 Jeronimas Aidulis 1909 Marijampolės suėmimas 1946 Lietuva
306 Kazys Aikevičius 1891 Prienų suėmimas 1947 Tiumenės sr.
307 Manė Ainšteinas 1914 Prienų suėmimas 1940 Lietuva
308 Albinas Aivarauskas 1881 Utenos suėmimas 1946 Lietuva
309 Marija Aizenberg 1881 Vilniaus tremtis 1941
310 Nuta Perecas Aizenbergas 1880 Vilniaus suėmimas 1941
311 Markas Aizinštatas 1899 Vilniaus suėmimas 1941
312 Eugenija Aizinštatienė 1909 Vilniaus tremtis 1941
313 Lionginas Ajanskas 1909 Švenčionių represuotas 1941
314 Agnieška Ajevskaja 1894 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
315 Marija Ajevskaja 1933 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
316 Česlovas Ajevskis 1939 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
317 Francas Ajevskis 1894 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
318 Zenonas Ajevskis 1930 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
319 Vincas Akamauskas 1926 Prienų suėmimas 1946 Mordovija grįžo
320 Antanas Akaveckas 1905 Kauno suėmimas 1941 Lietuva
321 Pranas Akavickas 1939 Telšių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
322 Juozas Akelaitis suėmimas 1941 Komija
323 Kazys Akelaitis 1892 Panevėžio suėmimas 1948 Komija grįžo
324 Sigitas Akelaitis 1929 Marijampolės suėmimas 1946 Lietuva
325 Marija Akelienė 1912 Klaipėdos suėmimas 1947 Lietuva
326 Justas Akelis 1931 Kauno suėmimas 1951 Lietuva grįžo
327 Galina Akimova 1926 Šalčininkų suėmimas 1945 Lietuva
328 Vaclavas Akinas 1919 suėmimas Maskvos sr.
329 Stanislavas Akinas 1921 suėmimas Maskvos sr.
330 Irena Akmin 1932 Švenčionių tremtis 1949 Irkutsko sr.
331 Juzefa Akmin 1893 Švenčionių tremtis 1949 Irkutsko sr.
332 Jonas Akotukas 1917 Lazdijų suėmimas 1944
333 Aleksas Akramas 1909 Raseinių suėmimas 1945 Archangelsko sr.
334 Antanas Akramas 1879 Tauragės suėmimas 1946 Lietuva
335 Antanas Akramas 1914 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva
336 Juozas Akranglis 1923 Marijampolės suėmimas 1940 Lietuva
337 Jurgis Akranglis 1921 Marijampolės suėmimas 1940 Lietuva
338 Janina Aksamit 1903 Šalčininkų tremtis 1951 Tomsko sr.
339 Adamas Aksamitas 1874 Šalčininkų tremtis 1951 Tomsko sr.
340 Česlavas Aksamitas 1927 suėmimas Maskvos sr.
341 Janas Aksamitas 1925 Šalčininkų suėmimas 1945 Lietuva
342 Viktoras Aksamitas 1912 suėmimas Maskvos sr.
343 Antanas Aksamitauskas 1900 Jurbarko suėmimas 1947 Lietuva
344 Juozas Aksamitauskas 1903 Kauno suėmimas 1946 Lietuva
345 Kleopas Aksamitauskis 1886 Raseinių suėmimas 1941 Orenburgo sr. negrįžo
346 Atanazas Aksamitovas 1922 suėmimas Saratovo sr.
347 Vladislava Aksomaitienė 1917 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
348 Jonas Aksomaitis Kauno tremtis 1941 Altajaus kr.
349 Kazys Aksomaitis 1928 Lazdijų suėmimas 1945 Komija
350 Povilas Kajetonas Aksomaitis 1938 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo