LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ajmiakovas

Rajonas: Pyškino Troickojės (d. Pervomajskio)

Kraštas/respublika: Tomsko sr.

Valstybė: RSFSR