LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ajmiakovas, Pyškino Troickojės (d. Pervomajskio), Tomsko sr., RSFSR