LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Golumetė, Golumetės (d. Čeremchovo), Irkutsko sr., RSFSR