LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Usolje Sibirskojė, Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR