LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Usolje Sibirskojė, Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Algirda Dlugauskas (1946-1948)
Monika Kibildienė (m.1952)
Kazimieras Viršilas (1880-1949)
Magdelena Spūdienė (1868-1951)
Ona Ramonienė (1896-1952)