LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tit Arai, Buluno, Jakutijos ASSR, RSFSR