LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kožymas, Intos (Kožvinskio), Komi ASSR, RSFSR