LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kožymas, Intos (Kožvinskio), Komi ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

L. Butautas ( m. 1961)
Stanislovas Baltramiejūnas (1915-1953)