LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Beriozovka, Parabelės, Tomsko sr., RSFSR