LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Katunskojė, Smolenskojės, Altajaus kr., RSFSR