LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Katunskojė, Smolenskojės, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Ona Babianskienė 1874-1941
Lionginas Dzikas 1941-1942
Teresė Gibavičienė 1961-1941
Marijona Gintautaitė 1918-1944
Andrius Gintautas 1878-1944
Janušas Gintautas 1904- po 1955 m.
Genė Grigaitė 1941-1942
Kristina Ivaškevičiūtė 1940-1941
Bronė Jakimavičiūtė 1884-1942
Vilhelmas Leopoldas Jankauskas 1885-1947
Jadvyga Jankauskienė 1893-1947
Michalina Kuprevičienė - Kuprienė 1851-1942
Kazys Linartas 1868-1942
Marija Lukminienė 1893-1942
Marija Stasiukonienė 1881-1943
Stasys Stasiukonis 1876-1942
Ona Urniežienė 1873-1952