LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jelcovka, Jaminskojės (d.Jelcovkos), Altajaus kr., RSFSR