LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jelcovka, Jaminskojės (d.Jelcovkos), Altajaus kr., RSFSR

Čia palaidotų žmonių pavardės:

Teodora Adomaitienė g.1905
Petronėlė Račiūnienė g.1875
Andrius Račiūnas g.1862
Juozas Račiūnas 1905-1944