LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mnogooziornas, Troickojės, Altajaus kr., RSFSR