LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mnogooziornas, Troickojės, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Antanas Baranauskas g.1882
Anelija Julija Baranauskienė g.1889
Lena Burginienė 1900-1942
Aloyzas Čiurlys 1885-1943
Andrius Daukša 1901-1943
Petras Kryžanauskas 1873-1943
Agota Kryžanauskienė 1872-1943
Veronika Kumpinienė 1898-1956
Ona Laskauskienė 1870-1943
Naima Ozurienė 1901-1943
Bernardas Raštikis 1867-1942
Boleslovas Repšys 1901-1943
Danutė Repšytė g.1937
Teresė Repšytė 1939-1942
Jurgis Tupalskis g.1938