LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ekspedicija "Lapteviečių pėdomis"

Vadovas: Gediminas Andriukaitis

Dalyviai: Viktoras Šiurgotas, Darius Vilkišius, Vigimantas Girnys

  Ekspedicijos tikslas priminti tremtinių-lapteviečių istoriją ir įprasminti ją „išgyvenimo“

patirties žygiu. 

 Nuveikti darbai:

1) užfiksuota situacija Kiusiure ir Bulune (foto ir video),

2) Kiusiure sutvarkyta paminklinės lentos "Politinių represijų aukoms"

aplinka, išpjauti sužėlę krūmai galimai buvusioje politinių represijų aukų laidojimo vietoje,

3) Kiusiuro mokyklos šimtmečiui skirtame albume atrasta tremtinio Alfonso Andriukaičio nuotrauka ir

įrašytas jo vardas.

4) Užfiksuota situacija Tit-Ary saloje (foto, video);

4) Sutvarkytos tremtinių kapinės Tit-Ary saloje, perlaidoti išpūstyti karstai, atstatyti seni ir pastatyti

nauji mediniai kryžiai (perlaidojimo vietoje);

6) Tit-Ary saloje sutvirtintas 1989 m. pastatytas paminklas - po paminklu sukaltas rentinys, užpildytas

smėliu, suformuota kalva. Kalvos paviršius apipintas pynutėmis ir į tinklą suklotas velėnos sluoksnis,

skirtas apsaugoti nuo smėlio pustymo.

7) Parengtas pasakojimas apie tremtinius-lapteviečius pastelkiant

a) "Facebook" komunikaciją,

b) sukuriant svetainę www.zymes.lt

 Ekspediciją „Laptviečių pėdomis“ rėmė Kembridžo universiteto poliarinių tyrimų institutas, Lietuvos

kultūros taryba ir turistinės įrangos platintojas „Montis magia“.