LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Buriatijos respublika, Irkutsko sritis

Vadovas: Rimantas Gudelis

Penkti metai iš eilės įgyvendinamas dvišalis (Lietuvos ir Rusijos) projektas – „Lietuvių tremtinių kapų Rusijoje – Baikalo regione tvarkymas". Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2018 m. gegužės 1 d. - lapkričio 30 d.) sutvarkyti lietuvių tremtinių kapai Rusijoje:

Buriatijos krašte-  Verchnije Talci, Chorinsko rajonas; Onochojus, Zaigrajevo rajonas; Chandagajus, Chorinsko rajonas; Zona, Zaigrajevo rajonas;

Irkutsko krašte–  Tajturka, Usolsko rajonas; Zarbė, Tangujaus rajonas; Kasjanovka, Čeremchovo rajonas, prie Bratsko bažnyčios pastatytas lietuvybės simbolis - susimąsčiusio Jėzaus skulptūra Rūpintojėlis, visiems Bratsko tremtiniams atminti. Skulptūrą sukūrė žymus Lietuvos skulptorius Adolfas Teresius.