LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kazachstanas

Dalyviai: Algis Vyšniūnas, Antanas Seikalis