LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Krasnojarsko kraštas, Irkutsko sritis

Dalyviai: Antanas Sadeckas, Felicija ir Rimantas Kazlėnai, Gintautas Alekna, Darius Lamauskas, Daiva Gumuliauskaitė, Vanda Jucevičienė, Jolanta Aleknaitė, Genovaitė Kunaikienė