LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tomsko sritis

Vadovas: Gintautas Alekna

Dalyviai: Aleksandras Rubinovas