LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dalyviai: Genius Baliukevičius, Gediminas Braziulis, Antanas Gelumbauskas, Žygintas Jurevičius, Aleksandras Paplavskis, Stanislovas Ulinskas, Vladas Ulinskas.

 2016 m. rugpjūčio mėn. Galiašoro gyvenvietėje buvo sutvarkytos tremtinių kapinės ir pastatytas paminklas, skirtas  ten mirusiems tremtiniams atminti.

Paminklo autorius, profesorius Jonas Gudmonas.

Fotografijas pateikė Vladas Ulinskas