LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Abez, Pečiorlag

Pavardės: Albinas Abrauskas (Abramaitis) 1910-1942,Stasys Abraitis 1913-1942,Kazys Abramavičius 1898-1941