LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Perchino, Pečiorlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR