LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kizema, Sevdvinlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR