LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kuloj, Sevdvinlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR