LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Protok, Sevdvinlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR