LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ira-Jol, Sevželdorlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR