LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ižma, Sevželdorlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR