LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Konoša, Sevželdorlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR

 Konoša, Konošos raj., Archangelsko sr., Sevželdorlago punktas. 1940 – 1946 m.Konošos lagerio punkte kalėjo Sevdvinlago kaliniai, 1946 m. likviduojant Sevdvinlagą, Konošos – Kotlaso ruožas buvo įtrauktas į Sevželdorlagą. Kaliniai toliau tęsė geležinkelio statybą šiame ruože bei didino jo pralaidumą ruože Velskas – Kotlasas – Kožva.[1] Lietuvos gyventojai Konošoje kalėjo 1946 – 1956 m. Be geležinkelio tiesimo, kaliniai kirto mišką. Kalinimo sąlygos buvo sunkios: skurdus maistas, blogos higieninės sąlygos, sunkus fizinis darbas, pėsti reikdavo įveikti 4 – 5 km atstumą į darbą. Kentėjo nuo kriminalinių kalinių savivalės, jie atiminėdavo siuntinius. Vėliau, politiniai ir kriminaliniai kaliniai buvo kalinami atskirai. Iš Konošos kaliniai buvo etapuojami į kitus Archangelsko sr. ir Komijos ASSR lagerius.