LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Svetik, Sevželdorlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR

 Svetikas, Lenos raj., Archangelsko sr., Sevželdorlago punktas. Lietuvos gyventojai šiame lagerio punkte kalėjo 1945 – 1954 m. Tai buvo partizanai ir jų rėmėjai, asmenys vokiečių okupacijos metais tarnavę valstybinėse įstaigose – viršaičiais, seniūnais, vertėjais, policijos pareigūnais.[1] Be lietuvių kalėjo rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, lenkai, estai, vokiečiai, rumunai. Daugumą kalinių sudarė kriminaliniai. Kalinių skaičius priklausomai nuo darbų apimties svyravo nuo 1000 iki 3000 žmonių. Buvo vyrų ir moterų zonos. Moterų zonoje kalėjo rusų aktorė iš Sankt Peterburgo Tamara Petkevič.[2] Kaliniai statė tiltą per Svetiko upę, kirto mišką[3]. Praktiškai visi darbai buvo atliekami rankiniais įrankiais. Per dieną dirbdavo 10 -12 val., pamainomis, per savaitę – 6 d., bet jei atvykdavo traukinys su kroviniu, jį iš vagonų reikdavo iškrauti bet kuriuo paros metu. 10 km iki darbo vietos kaliniai eidavo pėsti. Maisto norma buvo labai menka. Kaip pasakojo politinis kalinys Jurgis Čereška, 25 m. vyras, 5 metus iškalėjęs lageryje atrodė labai apgailėtinai, tesvėrė 40 kg.[4] Kai kurie kaliniai iš nevilties, nusikirsdavo pirštus, kad nereiktų dirbti sunkaus alinančio darbo[5]. Lietuviai kaliniai po darbo arba sekmadieniais susiburdavo į baraką padainuoti ir pasimelsti.[6] Iš Svetiko kaliniai buvo etapuojami į kitus Archangelsko sr. ir Komijos ASSR lagerius.[1] KN-455 Jurgis Čereška.

[2] Петкевич Т. В. Жизнь - сапожок непарный : Воспоминания / послесл. Б. Ф. Егорова ; худож. И. Архипов. - СПб. : Астра-Люкс : АТОКСО, 1993. - 502 с.

[3] KN-455 Jurgis Čereška.

[4] Kn-455 Jurgis Čereška.

[5] Петкевич Т. В. Жизнь - сапожок непарный : Воспоминания / послесл. Б. Ф. Егорова ; худож. И. Архипов. - СПб. : Астра-Люкс : АТОКСО, 1993. - 502 с.

[6] Kn-455 Jurgis Čereška.