LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bagdonovo, Volgodonstroj

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR