LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aleska

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR