LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pliškino, Kitojlag

Kraštas/respublika: Irkutsko

Valstybė: RSFSR