LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nižnij Kuranach, Aldanlag

Kraštas/respublika: Jakutijos ASSR

Valstybė: RSFSR