LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Oimiakon, Berlag

Kraštas/respublika: Jakutijos ASSR

Valstybė: RSFSR