LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

3 km, Rečlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR