LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

4 km, Vorkutlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR