LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Achtuba, Achtublag

Kraštas/respublika: Stalingrado (d.Volgogrado)

Valstybė: RSFSR