LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Svijažsk, Volgolag

Kraštas/respublika: Totorijos ASSR

Valstybė: RSFSR