LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rozajevka

Kraštas/respublika: Totorijos ASSR

Valstybė: RSFSR