LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Michailovka, Altajlag

Kraštas/respublika: Altajaus

Valstybė: RSFSR