LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Rečlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR