LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Stroitelstvo nr.501(Oblag)

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR