LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Bodajbinlag

Kraštas/respublika: Irkutsko

Valstybė: RSFSR