LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Achtublag

Kraštas/respublika: Stalingrado (d.Volgogrado)

Valstybė: RSFSR

  ACHTUBOS PATAISOS DARBŲ LAGERIŲ GRUPĖ  (ACHTUBLAG)

Achtubos pataisos darbų lagerių grupė buvoįsteigta 1950 m. Administracinis centras įsikūrė Staliningrado mieste (d. Volgogradas). Adresas – p/d EE-200. [1]

1950 m. Staliningrado hidroelektrinės prie Volgos upės statyboms  buvo įsteigta organizacija  „Staliningradhidrostroj“. Šalia būsimos statybos, vadovaujantis to meto praktika, buvo įkurtas vienas iš daugelio Gulago padalinių – Achtublagas. Kaliniai buvo pigi darbo jėga, kuri turėjo atlikti visus paruošiamuosius statybų darbus. Kaliniai dirbo Staliningrado hidroelektrinės statybose, akmens karjeruose, kasė kanalą tarp  Volgos ir Achtubos upių, statė Staliningrado miesto gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, dirbo gamyklose ir remonto dirbtuvėse. 1953 m. pradžioje Achtublago statybose kalėjo apie 25 tūkst. kalinių.[2]

1953 m. gegužės mėnesį Achtubinsko PDL buvo panaikintas. Apie 10 tūkst. Achtublago kalinių buvo perkelta į Kunejevo PDL. [3]

LGGRTC turi duomenų apie Lietuvos piliečius, kalėjusius Achtubos pataisos lagerių grupės padaliniuose: Sredniaja Achtuba, OLP[4] Nr.5; Verchniaja Achtuba, OLP Nr.2; Staliningrad, OPL Nr.3.

 

 

 

 [1]Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923-1960. М., 1998.c. 150.

[2]Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923-1960. М., 1998.c. 151.

[3]Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики в СССР. М., РОССПЕН. 2008. С. 396.

[4]OLP – otdelnyj lagernyj punkt (atskiras lagerio punktas).