LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Kazanneftestrojlag

Kraštas/respublika: Totorijos ASSR

Valstybė: RSFSR