LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Altajlag

Kraštas/respublika: Altajaus

Valstybė: RSFSR